Borgerinddragelse

Borgerinddragelse kan skabe engagement, ejerskab, deltagelse og bedre løsninger. Men inddragelse kan også være vanskeligt, hvis der f.eks. er modstridende interesser, konflikter mellem dem, der skulle samarbejde – eller hvor de, der skulle inddrages, ikke dukker op. Derfor kan det være vigtigt fra starten af en proces at inddrage forskellige holdninger og imødekomme modstand.

Jeg blandt andet tilbyde:

  • Planlægning og facilitering af dialogmøder mellem borgergrupper: Mødet planlægges med fokus på, hvordan vi involverer og inviterer relevante interessenter. På mødet sørger jeg for, at alle får lov til at ytre sig og føler sig støttet, og for at skabe dialog mellem parterne.
  • Konfliktløsning mellem grupper af borgere: Mediation mellem grupper af beboere, der har en konflikt. Parterne støttes i at udtrykke, hvad de har på hjerte, og i at forholde sig til hinandens udsagn, reaktioner og følelser.
  • Facilitering af møder og workshops med borgere:  Med fokus på f.eks. idéudvikling, mere dybdegående forståelse af de idéer og holdninger, der ligger bag, samt realisering og forankring.

Jeg er i øjeblikket ved at starte projekt Dialog med udsatte boligområder – et projekt, der skal høre beboere i udsatte boligområder om deres holdning til løsning på områdets problemer og skabe dialog mellem beboere og politikere. Du kan læse mere om projektet her.