Eksempel: Fusion af teams

Under en større omstrukturering i Socialforvaltningen i Københavns Kommune skulle to voksenteams lægges sammen. Begge teams havde tre år forinden været igennem en lignende sammenlægning, og medarbejderne havde oplevet, at arbejdsrutiner og samarbejdsrelationer først faldt på plads længe efter selve sammenlægningen. Der var derfor noget frustration over at skulle igennem endnu en sammenlægning. Min opgave var, sammen med ledelsen, at tilrettelægge en god proces, samt at facilitere møder og temadage.

For at imødekomme dårlige erfaringer fra tidligere, planlagde vi en grundig proces med en høj grad af medarbejderinddragelse. Vi afholdt temadage for de enkelte faggrupper og for hele teamet, hvor arbejdsrutiner blev aftalt, og hvor medarbejderne lærte hinanden at kende fagligt og personligt. Processen blev styret af en gruppe bestående af repræsentanter fra alle faggrupper fra de to teams. Jeg faciliterede temadage og møder.

En evaluering viste efterfølgende stor tilfredshed med processen. Medarbejderne følte sig involveret og syntes, at der havde været tid til at diskutere vigtige ting vedr. arbejde, struktur og samarbejde igennem.