Et konkret eksempel: Kommunikation og mødekultur i bestyrelse

Jeg blev kontaktet af formanden og et bestyrelsesmedlem fra en lokalafdeling i Dansk Blindesamfund. De oplevede, at deres møder ikke var særligt konstruktive, og at der var en dårlig stemning. Diskussioner var svære at tage, fordi bestyrelsesmedlemmerne tit tog kritik personligt, og fordi de ikke havde tradition for at rose hinanden.

Efter et indledende møde tilrettelagde jeg en heldagsworkshop. Her faciliterede jeg en diskussion om mødekultur, hvor uenigheder blev italesat og bearbejdet, og forslag til bedre møder kom frem. Vi trænede også det at give og modtage både positiv og negativ feedback, som en vej til bedre at kunne tage diskussioner og at kunne være sammen i bestyrelsen.

Efter afslutningen af forløbet skrev formanden blandt andet:

Vi kan varmt anbefale Sine Andersen som “konfliktknuser”. Ved at lytte og observere kunne Sine give os nogle redskaber til selvhjælp – påpege det, der var godt at arbejde videre med. Sådanne konfliktmønstre forsvinder ikke bare med et enkelt trylleslag, men vi er hver især blevet opmærksomme på, hvad vi kan gøre for, at det hele kan blive bedre. I stedet for at tænke, at det bare er alle de andre, der er idioter. Det er blevet meget bedre, så vi er på rette vej, og dette har Sine en stor andel i.

Helene Bendiksen, formand for Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd