Facilitering

Som facilitator er det min rolle at støtte en gruppe i at opnå deres mål. Dette kan f.eks. indebære at skabe rum for idéudvikling og kreativitet, at skabe rum for forskellighed og dialog eller skabe rum for samling og handling.

Jeg tager udgangspunkt i jeres konkrete situation og kan blandt andet hjælpe, hvis:

  • I skal udvikle jer et nyt sted hen – skabe nyt produkt eller ny tilgang.
  • I skal indgå i nye samarbejdsrelationer, f.eks. som følge af en sammenlægning. Et konkret eksempel: Fusion af teams (læs mere her).
  • I ønsker mere fokus på læring på arbejdspladsen.

I min facilitering bruger jeg forskellige metoder og arbejder ud fra en grundlæggende holdning om, at en gruppe selv rummer løsningen på sine egne problemer.

Se mere her om nogle af de metoder, jeg bruger i min facilitering:

Deep democracy

Fremtidsværkstedet