Deep Democracy

Deep Democracy er en tilgang i arbejdet med grupper og individer, som handler om, at alle stemmer og alle sider i en gruppe har en mening og kan bidrage til løsning af gruppen eller individets problemer eller konflikter. Deep Democracy adskiller sig derfor fra almindeligt demokrati ved, at man forsøger at forstå modpartens synspunkter. Deep Democracy handler også om indre dybdedemokrati, altså om at anerkende, acceptere og være nysgerrig på alle sider i os selv. Deep Democracy bruges blandt andet inden for konfliktløsning og udvikling af grupper og fællesskaber.

Facilitering af processer med Deep Democracy

I en Deep Democracy-proces søger man at skabe dialog mellem to personer eller grupper, der har en konflikt eller uoverensstemmelse. Dette sker ved, at begge sider støttes i at udtrykke sig fuldt ud, også selvom det, de siger, er kontroversielt. Begge sider opfordres også til at undersøge, om der er en del af dem, der er enige med den modsatte side, og at indtage denne position. Central i processen er facilitatoren, som både løbende giver et overblik over processen og understøtter, at partnerne får en ærlig og direkte kommunikation. F.eks. bemærker facilitatoren, hvis der bliver sagt noget sårende, spørger mere ind til f.eks. følelser, understøtter, at parterne svarer på eventuelle beskyldninger og bemærker, hvis/når der opstår enighed mellem parterne.

En Deep Democracy-proces er en oplevelsesorienteret proces, hvor der er fokus på parternes oplevelser af at indtage begge sider, som nogle gange understøttes af, at man bevæger sig i rummet mellem forskellige positioner. En Deep Democracy-proces resulterer ofte i forandringer i parternes opfattelse af konflikten og en formindskelse i polariseringen.

Deep Democracy-processer kan blandt andet bruges, når:

  • Vi ønsker at implementere/bygge/forandre noget, og det møder modstand fra borgere/medarbejdere.
  • To parter er fastlåste i en konflikt.
  • Vi ønsker at skabe større engagement blandt borgere/medarbejdere/medlemmer.

Du kan læse mere om mit arbejde med Deep Democracy her: www.deepdemocracydenmark.dk