Fremtidsværksted

Fremtidsværkstedet er en workshop, hvor deltagernes erfaringer og drømme bruges til at forandre fremtiden. I fremtidsværkstedet er det deltagerne, der sætter dagsordenen for, hvad der skal diskuteres og ændres. Det er vigtigt, at det er deltagerne selv, der har lyst til at ændre og øve indflydelse på fremtidsværkstedets tema. Under et fremtidsværksted opstår der tit mange spændende og anderledes ideer og visioner. Værkstedets form gør det muligt at finde kreative løsninger og se ud over vanetænkning. Der opstår pludselig et handlerum, som ikke var der før. Det stiller dog også nogle krav til deltagerne; der er noget at arbejde videre med efterfølgende, hvis de nye løsningsforslag skal blive til virkelighed.

Et fremtidsværksted kan bruges til:

  • Skabe ideer
  • Sætte udviklingsprocesser i gang
  • Løsne op for rutiner og vanetænkning
  • Handle i forhold til problemerne
  • Formulere fælles målsætninger
  • Bringe alles ressourcer i spil
  • Styrke organisationskulturen

Fremtidsværkstedets tre faser: Kritik, idé, realisering

Fremtidsværkstedet er bygget op omkring tre faser; kritikfasen, idéfasen og realiseringsfasen. Et centralt princip i fremtidsværkstedet er at holde de tre faser adskilt. I kritikfasen skal man have lov til at være kritisk uden at blive kaldt et brokkehoved. I idéfasen skal der være plads til vilde idéer, uden at de bliver skudt ned med et ”det kan ikke lade sig gøre”. I realiseringsfasen skal der være fokus på at sætte mål og være realistiske, så man efter fremtidsværkstedet har en konkret handleplan som udgangspunkt for det videre arbejde.