Et konkret eksempel: Kommunikation mellem centrale personer i forening

Foreningen SOS Mod Racisme kontaktede mig, fordi kommunikationen mellem centrale personer i foreningen fungerede dårligt, og det fik efterhånden betydning for arbejdet i foreningen. Igennem forløbet fik personerne dels mulighed for få talt om de ting, der havde været svære, og dels fik de arbejdet med, hvordan deres samarbejde kunne blive bedre.

Efter forløbet skrev de involverede parter blandt andet:

Vores kommunikation (især på mail) gik ind imellem helt skævt, fordi vi misforstod hinanden. De misforståelser, der opstod, sled efterhånden på lysten til at lægge et stykke arbejde i foreningen. Sine var venlig og åben og skabte en tryg atmosfære. Igennem forløbet skabte Sine rum for, at vi kunne komme frem med vores synspunkter, og fik os til at reflektere over, hvad vi hver især kunne gøre for at få samarbejdet til at fungere bedre. Derigennem fik vi en bedre forståelse for hinandens forskelligheder, hvordan nogle af vores betragtninger skyldtes fejlfortolkninger, og hvordan vi var vant til forskellige måder at arbejde på. Vi blev mere bevidste om, at vi rummer forskellige kvaliteter, som kan være en fordel i foreningens arbejde. Vi har fået idéer til, hvad vi hver især kan gøre, så samarbejdet bliver lettere, og vi undgår faldgruber, og vi er blevet bedre til at kommunikere med hinanden. Vi vil derfor varmt anbefale Sine over for organisationer, der oplever problemer i den indbyrdes kommunikation.

SOS Mod Racisme, august 2015