Konfliktløsning

Jeg tilbyder konfliktløsning til enkeltpersoner, grupper og organisationer. I min konfliktløsning fokuserer jeg på, at parterne opnår en forståelse for konflikten og selv er i stand til at arbejde videre uden min hjælp.

Jeg tager udgangspunkt i jeres konkrete situation og kan blandt andet hjælpe med:

  • Konflikter i organisationer og grupper: I organisationer vil der ofte være forskelligheder, som fremstår som en styrke for organisationen. Nogle gange kan forskellighederne udspille sig på en destruktiv måde. Vi kan føle os fastlåste i bestemte roller (f.eks. ”ham, der altid brokker sig”), og der kan ske en polarisering. Jeg hjælper jer med at udforske de forskellige roller; vi arbejder med, at de bliver mindre personlige, og finder ud af, hvad de forskellige roller kan bidrage med. Hvordan kan modstand for eksempel bruges konstruktivt? Jeg kan også hjælpe jer til at få en bedre kommunikation om de ting, der er svære.
    • Et konkret eksempel: Kommunikation og mødekultur i bestyrelse (læs mere her)
  • Konflikter mellem personer: Konflikter med vores kolleger eller samarbejdspartnere kan gøre, at vi mister lysten til samarbejdet og forsøger at undgå det eller ligefrem afbryde det. Det kan have store konsekvenser for organisationens virke, hvis de personer, der har svært ved at samarbejde, er nøglepersoner. Jeg kan hjælpe jer med at åbne op for dialogen mellem personer (to eller flere), hvor samarbejdet eller kommunikationen er gået i hårknude. Jeg understøtter en proces, hvor parterne kommer til orde og forholder sig til hinandens synspunkter og følelser. Processen giver en bedre forståelse for hinanden og en forståelse for, hvordan de forskelligheder, der er tilstede, kan være gavnlige. Processen ender ud med konkrete idéer til, hvordan samarbejdet kan blive bedre.
    • Et konkret eksempel: Kommunikation mellem centrale personer i forening (læs mere her)
  •  Konfliktcoaching/konfliktløsning “solo”: Du har også mulighed for at arbejde alene med din konflikt med en anden person. Gennem samtale og øvelser vil du få forståelse for både din egen og modpartens side. Arbejdet kan både fokusere på, hvad du kan lære af konflikten, og på konkrete handlemuligheder.