Kunder

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Den boligsociale helhedsplan “Det Spirer i Gadehavegård”

Frivilligcenter Høje Taastrup

Dansk Blindesamfund

SOS mod Racisme

Natteravnene

Borgergruppe for udvikling af Otto Busses-arealet på Vesterbro, København

 

Udtalelser fra kunder:

Jeg sidder tilbage med en klar fornemmelse af, at vi både er blevet klogere på hinanden (personligt og professionelt ) og er blevet bekræftet i, at Bydelsmødrene vil og kan en masse samtidig med at workshoppen også har fået tydeliggjort, at der er nogle barrierer at overkomme. Med andre ord åbnede dine spørgsmål op for nogle ret ærlige snakke. På baggrund af workshoppen er der kommet en anden ansvarsfølelse i gruppen og et større fællesskab.” Maria Hertz, projektmedarbejder og bydelsmor-koordinator i boligsocial helhedsplan.

Workshoppen gav mig nogle vigtige indsigter i forhold til, hvordan jeg kan arbejde med mine egne konflikter, og jeg fik nogle gode redskaber med mig hjem, som kan overføres til min egen praksis som coach og proceskonsulent. Sine havde lavet et veltilrettelagt forløb og skabte en tryg ramme, hvor der var en god balance mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser.” Morten Steensig, organisationskonsulent i ArbejdsmiljøCentret A/S.