Konflikt: En vej til stærkere relationer og levende fællesskaber

Workshop om arbejdet med egne konflikter og konflikter i grupper

Konflikter kan være hårde, og normalt prøver vi at undgå dem. Vi kan blive sårede, og konflikter kan lede til adskillelse og fjendskab. Desværre er det ikke muligt altid at undgå konfliktfyldte situationer. Vi er forskellige af mange grunde, og konflikter kan ses som et udtryk for vores forskelligheder. Hvis vi bare en gang imellem er i stand til at træde ud af kategorier som rigtig eller forkert, vinde eller tabe, så kan konflikter åbne op for en mulighed for at udforske det anderledes eller ukendte på den anden side. At arbejde med konflikter kan derfor hjælpe os med at skabe en kultur af accept af forskelligheder med tættere personlige relationer og mere bæredygtige løsninger.

For at transformere vores oplevelser med konflikter har vi både brug for værktøjer, vi kan bruge, når vi står over for en konflikt, og en bestemt indstilling over for konflikter. Igennem workshoppen vil vi derfor både sammen kultivere en indre, dybdedemokratisk til forskelligheder og konflikter og arbejde med konkrete værktøjer, som er brugbare til at udforske konflikter mellem mennesker og i organisationer. Vi lærer gennem at arbejde på forskellige niveauer: indre arbejde, to og to, små og store grupper. Der vil også være en mulighed for at præsentere og diskutere din egen case.

Vi vil blandt andet arbejde med:

  • Teori om Deep Democracy og procesorienteret konfliktfacilitering
  • Din egen, indre udvikling som konfliktfacilitator
  • Konflikter mellem to personer, inkl. værktøjer til at arbejde med op- og nedtrapning af konflikter og redskaber til at arbejde med beskyldninger.
  • Konflikter og konfliktløsning i grupper, inkl. værktøjer til at facilitere konflikter i grupper.

Workshoppen er for facilitatorer, foreningsaktive og alle, som ønsker at udvide deres syn på værdien i konflikter.

Workshoppens facilitatorer er Sine Andersen og Jenni Schön. Sine og Jenni har studeret Konfliktfacilitering og Organisatorisk Forandring på Process Work Institute, Portland, Oregon, og er erfarne undervisere, facilitatorer og coaches. Workshoppen bliver afholdt på et letforståeligt engelsk, med mulighed for forklaringer på dansk.