Om

2014-10-02 01.06.39Bag Procesfacilitering.dk står Sine Andersen.

Jeg har i mange år beskæftiget mig med facilitering af inddragelsesprocesser. Jeg har været med til at starte et ungeråd i Københavns Nordvestkvarter, som skulle give unge, der ikke normalt deltager i demokratiske processer, en mulighed for at igangsætte aktiviteter og påvirke udviklingen i deres kvarter. Som konsulent i Københavns Kommune har jeg faciliteret en fusionsproces mellem to teams i Socialforvaltningen, der, på trods af frustrationer over ”endnu en sammenlægning” blev en succes på grund af en høj grad af medarbejderinvolvering i, hvordan teamet i fremtiden skulle arbejde sammen. Og jeg hjulpet grupper og personer til en mere ærlig og bevidst kommunikation og et bedre samarbejde.

Jeg er optaget af, at folk kommer til orde og får mulighed for at påvirke deres lokalområde, arbejdsplads og daglige liv. Jeg understøtter inddragelsesprocesser med forskellige deltagerorienterede metoder og ved at sikre samarbejde og forankring.

Jeg er uddannet cand.scient.soc i Socialvidenskab og Pædagogik fra Roskilde Universitetscenter. Jeg har desuden en masteruddannelse i konfliktfacilitering og facilitering af gruppeprocesser fra Process Work Institute, Portland, Oregon.

Min uddannelse og træning i konfliktfacilitering og facilitering af gruppeprocesser ligger under paradigmerne Deep Democracy og Processwork. Deep Democracy handler om, at alle sider af et menneske eller en gruppe har noget værdifuldt at tilbyde, og at de sider, vi marginaliserer, ofte er dem, der rummer en udviklingsmulighed. Jeg tror, at denne form for indre og ydre demokrati styrker vores nysgerrighed, accept (selvaccept ikke mindst) og vores mulighed for at skabe forandringer sammen.

Se mit CV her.