Projekt Dialog med udsatte boligområder

Udsatte boligområder er ofte genstand for meget debat om integration og social marginalisering. Der er mange, der har bud på årsager og løsninger, og debatten er ofte meget polariseret. Et karakteristika ved debatten er også, at dem, der tales om, sjældent bliver hørt. Det vil dette projekt lave om på.

Gennem møder og workshops vil en gruppe beboere fra et udsat boligområde arbejde med, hvad der skal til for at løse problemerne. Herefter afholdes en konference, hvor beboerne vil præsentere deres idéer. Politikere, embedsmænd, medier og forskere inviteres til at lytte og sammen med beboerne videreudvikle idéer og løsninger. “Dialog med udsatte boligområder” vil på den måde både give borgere fra udsatte boligområder en stemme i debatten og skabe engagement og ejerskab til løsningen af problemer i udsatte boligområder.

Læs mere om projektet her: dialog med udsatte boligområder_kort projektbeskrivelse.